(028) 22 24 24 24
0961 001 003 - 0931 001 003- 0948 001 003

Key: Kỹ Thuật Hớp Mở found 1 records

  • Hướng Dẫn Kỹ Thuật Giật Bụng Cho Bài Tập Aerobic

    Hướng Dẫn Kỹ Thuật Giật Bụng Cho Bài Tập Aerobic

    14:54:55, 14/05/2020
    Tập thể dục thẩm mỹ với bài tập aerobic giảm mỡ bụng là sự vận động toàn thân tuyệt vời. Bài tập này được thiết kế với những động tác thể dục vận động nhanh, liên tục, có tác động đến khắp cơ thể từ cánh tay, bụng, chân và hông…
Total: 1

Facebook